Call Center
Call Center
02-7222601
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 - 18.00 น.
   เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา
   ตัวอย่าง Partner ของเรา
 ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสาร Presentation
 
 ANS Wireless ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
   • Programmer
   • IT Support
   • Content Provider
   • Call Center
   • พนักงานขาย
   • ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี/Admin

iSMS

• ส่ง SMS ในประเทศ, ทำการตลาดผ่าน SMS รายการทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์, บริการระบบส่งข้อมูลแบบสมาชิก


iVOICE

• บริการระบบเสียงอัตโนมัติ สามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูลทั่วไปขององค์กร รายละเอียดสินค้า และบริการต่างๆ

iWAP

• บริการระบบส่งข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลสินค้าและบริการของท่านบนมือถือ


iDOWNLOAD

• บริการระบบดาวน์โหลด อาทิ โหลดภาพ เพลง

Nidaitm Contest2